Sameiet Kjørbokollen Garasjeanlegg 2016

Sameiet Kjørbokollen Garasjeanlegg

7. april 2016 ble det endlig vedtatt vedtekter og valgt et styre for Sameiet Kjørbokollen Garasjeanlegg (SKG).

Styret består av følgende personer:

Synnøve Kvernmo, Arild Marthinsen, Thomas Rønning, Wincent Haga, Per Langballe og Homan Randarzan.

Vedtekter for SKG:

Trykk her for vedtekter »

Ordensregler for SKG

Trykk her for ordensregler »

Styret arbeider nå med å få plass rutiner. I første runde ble felleskostnader utfakturert samt ordensregler distribuert. Vennligst les og følg dem.

I tillegg jobber styret i garasjesameiet med anbud på oppmaling av skillestrekene

mellom parkeringsplassene.

Det har kommet noen spørsmål om utleie:

Svar : Utleie av parkeringsplasser kan bare skje til beboere på Kjørbokollen,

leietagere i kontorbygget og butikkene på storsenteret.

22.08.2016

Sameiet Kjørbokollen Garasjeanlegg - betalingspåminnelse fellesutgifter 2. termin‏

Som kjent har Obos sendt ut giroer for betaling av fellesutgifter med krav for 2014/2015 og halve 2016 med forfall 01.07.2016 og for 2. halvår 2016 med forfall 01.09.2016. Av datatekniske grunner er giroene for 2. halvår trykt med forfallsdato 01.07.2016, men det ble gjort oppmerksom på i oversendelsesbrevet (brevet som var vedlegg til giroene) at forfall manuelt var lagt inn med dato 01.09.2016.

Ved en beklagelig feil har den manuelle rutinen sviktet slik at forfallsdato den 01.09.2016 ikke har blitt registeret i vårt system. Kravet har derved stått med forfall den 01.07.2016 og det er nå sendt ut purringer med purregebyr.

P-plasseiere som ikke har betalt 1. termin (2014/2016 og første halvår 2016) har også fått purring, men denne er rettmessig.

Vi beklager dette og gjør oppmerksom på at gebyret er slettet og at riktig forfall er 01.09.2016.